Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
Laatimispäivä 19.2.2017

1 Rekisterin nimi
Jyväskylän Lohi ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Nimi: Jyväskylän Lohi ry
Osoite: Haukkamäentie 7 A 5 40270 Jyväskylä
Verkkosivut: https://www.jyvaskylanlohi.fi
s-posti: lohipesis (a) jyvaskylanlohi.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Joonas Huovinen
s-posti: huovinen_tzovi (a) hotmail.com

3 Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Lisäksi kerätään:
Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
Jäsenyystiedot (jäsennumero, jäsentyyppi, jäsenyyden alkamisajankohta)
Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
Lisäksi voidaan ylläpitää tietoa myönnetyistä arvomerkeistä, merkittävistä urheilusaavutuksista ja muuta seuran toiminnan kannalta oleellista tietoa.

5 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat henkilöä koskevat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Yhdistys voi luovuttaa rekisterin tietoja viranomaisille lain tai muiden määräysten niin vaatiessa.
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet
Seuran jäsenrekisterivastaava vastaa käyttöoikeuksien myöntämisestä ja valvonnasta. Sähköiseen jäsenluetteloon annetaan käyttöoikeudet niitä toiminnan kannalta välttämättä tarvitseville.
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sähköinen jäsenrekisteri on suojattu salasanalla.
Jyväskylän Lohi ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa, mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.